Privacyverklaring

“Ons bedrijf is lid van de organisaties: “Coöperatie A.A.S.” en “FleetRepair”. De organisatie A.A.S. en FleetRepair voeren, voor ons als leden, een aantal taken uit. Omdat het praktischer is om deze centraal te regelen. Met dat oogmerk zullen uw gegevens voor dezelfde doelen en onder dezelfde voorwaarden/beperkingen als die welke gelden voor de gegevensverwerking door ons bedrijf ook met A.A.S. en FleetRepair gedeeld en door A.A.S. en FleetRepair gebruikt worden.”

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

© 2024 Beukersgroep

-

Privacyverklaring

Lid van FleetRepair